IX, Xúc tiến & đăng ký: Hiệp hội các trường Nhật ngữ bản (JaLSA) & Hiệp hội các trường Đại học Nhật bản đã ủy quyền bằng văn bản cho các tổ chức có tên dưới đây để:
1, Cung cấp thông tin tổng thể về du học Nhật bản.

+ Tên tổ chức: TỔ CHỨC HỖ TRỢ SINH VIÊN DU HỌC NHẬT BẢN (JASSO).
+ ĐC: 2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 JAPAN.
+ ĐT: 81-3-5520-6111.
+Website: http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp.

2, Cung cấp thông tin tổng thể, tư vấn chi tiết & hoàn thành thủ tục du học cho du học sinh tại Việt nam.

Tên tổ chức: CÔNG TY HOA ANH ĐÀO.
+ ĐC: Đồng nhân - Hải bối – Đông anh – Hà nội.
+ ĐT: 024-3954-0703(VP) & 0906 286 989 (PGĐ).
+ Website: http://www.duhocnhatbanhad.edu.vn.
Đại diện:
* Ông TS. Lê Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc..
* Bà Đặng Thị Tú Ngọc, Hiệu trưởng.
ĐT: 0906 286 989.

Cụ Vinh làm việc với Bác Hồ huyền thoại năm 1966

HĐQT liên doanh
Trung tâm tiếng Nhật HOA ANH ĐÀO

Vợ chồng Giám đốc
Tiến thăm núi Phú sỹ

XT4.JPG

Giám đốc Lê Minh Tiến gặp Thái tử Nhật bản NARUHITO & Công nương MASAKO tại Tokyo, 1999