VIII, Đi làm ngoài giờ, việc làm sau khi tốt nghiệp & Học bổng:
1, Đi làm ngoài giờ & việc làm sau khi tốt nghiệp:
       Đi làm ngoài giờ là điểm ưu việt lớn nhất của DU HỌC NHẬT BẢN. Công ty HOA ANH ĐÀO với lợi thế liên doanh với hai đối tác Nhật bản là Hiệp hội các trường Nhật ngữ Nhật bản & Hiệp hội các nghiệp đoàn lao động Nhật bản đã & đang giới thiệu việc làm thêm cho các du học sinh Việt nam do Công ty phái cử & đang học tập ở Nhật bản.  Theo qui định về việc làm thêm của các học sinh  Trong năm đầu tiên, các em có thu nhập trung bình: 900 JPY/giờ x 4 giờ/ngày x 30 ngày/tháng tức 100.000 JPY/tháng với các công việc phổ thông: Phục vụ nhà hàng, đưa thư báo, đóng cơm hộp hoặc giặt là… Các em vừa đi học vừa đi làm theo quy định của chính phủ Nhật Bản sẽ phát huy trình độ ngoại ngữ đồng thời có thêm thu nhập cho cá nhân mình tại Nhật bản.

       Công ty HOA ANH ĐÀO & các đối tác Nhật bản cũng đã & đang giới thiệu việc làm tại Nhật bản cho các du học sinh của mình đã tốt nghiệp & có bằng đại học, cao đẳng & bằng nghề của các trường Nhật bản. Việc thay đổi tư cách cư trú tại Nhật bản phụ thuộc vào: Bằng cấp & việc làm phải phù hợp,mức lương phải bằng hoặc lớn hơn người Nhật bản & lý lịch của doanh nghiệp Nhật bản rõ ràng…

2, Học bổng:

(1) Học bổng Chính phủ Nhật bản, Bộ Giáo dục & Khoa học cấp (chọn trong nước Nhật, các trường Đại học đề cử).
    Đối tượng là các sinh viên tự túc đang theo học tại Đại học của Nhật bản. Tiền học bổng mỗi tháng cũng bằng với du học sinh tuyển chọn tại nước ngoài. Số người được cấp so với người nhận được học bổng ở nước ngoài rất ít. Nghiên cứu sinh và du học sinh ngắn hạn không phải là đối tượng của học bổng này.
Cụ Vinh làm việc với Bác Hồ huyền thoại năm 1966

HĐQT liên doanh
Trung tâm tiếng Nhật HOA ANH ĐÀO

Vợ chồng Giám đốc
Tiến thăm núi Phú sỹ

Trụ sở Công ty HOA ANH ĐÀO
& trung tâm tiếng Nhật HOA ANH ĐÀO
(2) Tiền khuyến học dành cho du học sinh tự túc người nước ngoài của Chính phủ Nhật.
    Được cấp thông qua nhà trường do du học sinh tự túc người nước ngoài đang du học tại Đại học (gồm cả Cao học), Cao đẳng, Trường Chuyên nghiệp và Trường Cao đẳng Kỹ thuật của Nhật bản cũng như học sinh đang theo học tại trường dạy tiếng Nhật được Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục tiếng Nhật công nhận có thành tích học tập xuất sắc.
    Tiền cấp mỗi tháng cho Trường dạy tiếng Nhật, Trường chuyên môn, Trường Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Khoa du học sinh, Cao đẳng, Đại học là 52.000 Yên. Nghiên cứu sinh Cao học, sinh viên theo học Master, Tiến sĩ là 73.000 Yên.
(3) Học bổng của chính quyền địa phương.
    Cấp cho học sinh đang sống ở địa phương hay theo học tại trường của địa phương. Nội dung được cấp rất đa dạng. Ngoài tiền học, tiền sinh hoạt ra còn được phụ cấp tiền nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe công cộng, vé tàu xe, phiếu mua sách miễn phí…
(4) Học bổng của các đoàn thể tư nhân.
    Do xí nghiệp tư nhân hay đoàn thể tư nhân cấp. Nội dung được cấp rất đa dạng cũng giống như học bổng của Chính quyền địa phương. Ngoài tiền học, tiền sinh hoạt ra còn được phụ cấp tiền nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe công cộng, vé tàu xe, phiếu mua sách miễn phí… Để phản ánh mục đích của xí nghiệp, đoàn thể nên loại học bổng này được giới hạn trong phạm vi là cấp cho trường nằm trong địa phương đó, trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến xí nghiệp, cho sinh viên thuộc quốc gia, khu vực mà xí nghiệp đang triển khai công việc làm ăn.
(5) Học bổng của nhà trường.
    Nhà trường cấp học bổng học sinh đang theo học tại trường. Bản học bổng dành cho Đại học, Cao đẳng đăng trong “Hướng dẫn vào Đại học cho du học sinh tự túc Người nước ngoài”.
(6) Chế độ miễn giảm tiền học.
    Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật bản có chế độ chi viện mà mức trần là 30% tiền học phí đối với trường mang tư cách “pháp nhân trường học” đã thực hiện giảm miễn tiền học cho đối tượng du học sinh tự túc người nước ngoài theo học chương trình chính quy tại Đại học Dân lập (gồm cả Cao học) cũng như Cao đẳng. Căn cứ trên chế độ này có trường miễn giảm tiền học cho Đại học công lập. Ngoài ra trường Chuyên môn và trường dạy tiếng Nhật không phải là đối tượng của chế độ học bổng này, nhưng cũng có nơi có chế độ giảm miễn học phí riêng.
    Hầu hết những học bổng này được nộp đơn xin sau khi qua Nhật. Việc nộp đơn xin tại nước mình trước khi qua Nhật rất hiếm ngoại trừ học bổng của Bộ Giáo dục Nhật.
    Người muốn lĩnh học bổng thường phải qua những kỳ tuyển khảo như xét tuyển hồ sơ, thi viết về kiến thức phổ thông hay chuyên môn, ngoại ngữ, phỏng vấn và nộp đơn thông qua nhà trường. Về chi tiết hỏi bộ phận phụ trách học bổng từng trường.
    Nếu cần có bản tóm tắt danh sách các đoàn thể cấp học bổng có thể xem trang web của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật bản (http://aiej.or.jp) hay hỏi Trung tâm Thông tin Du học Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật bản.

 

VL3.jpg

 

Học sinh Công ty HOA ANH ĐÀO đang làm thêm tại một bếp ăn Nhật bản

Vợ chồng Giám đốc Tiến cùng học sinh công ty HOA ANH ĐÀO đang làm phục vụ bàn tại quán ăn ở Nhật bản


Tại một nhà máy Nhật bản có học sinh Việt nam làm thêm