VI, DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG & TRƯỜNG
NGHỀ NHẬT BẢN ĐANG ĐÀO TẠO HỌC SINH VIỆT NAM CỦA CÔNG TY HOA ANH ĐÀO.

1. Các trường Nhật ngữ Nhật bản:

TT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC
01   Trường Nhật ngữ 
        KANRIN

    -  ĐC: 5-3  Enokigaoka Aoba - ku                     Yokohama  Japan 227-0063.
    - ĐT: 045 - 938 - 2228. 
    - Fax: 045 - 983 - 5373.
    - Email: info@kanrin.net

     - Web: http: www.kanrin.net
- Tốt nghiệp lớp 12.
- Những người muốn học tiếp   lên đại học   hoặc trường nghề.
- Những người tốt nghiệp phổ thông trung   học dưới 23 tuổi.

- Những người đã tốt nghiệp trung cấp & cao đẳng dưới 25 tuổi & đại học dưới 27    tuổi.

02 Trường Ngôn ngữ thế     kỷ 21 TOPA

ĐC: 1-21-3 Koenji kita, Suginami-ku Tokyo 166-0002.
- ĐT: 03-5380-5011.
- Email: office@topa21.co.jp

- Web: http://www.topa21.co.jp

- Tốt nghiệp lớp 12.
- Những người muốn học tiếp lên đại học hoặc trường nghề.
- Những người tốt nghiệp phổ thông trung học dưới 23 tuổi.

- Những người đã tốt nghiệp trung cấp & cao đẳng dưới 25 tuổi & đại học dưới 27 tuổi.
03 Trường Nhật ngữ TOKYO NICHIGO               GAKUIN

ĐC: 5-14-11 Shimo-ochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 338-0002.
- ĐT: +81-48-857-9801.
- Fax: +81-48-857-9888.
- Email: nichigo@crest.ocn.ne.jp
- Web: http://www.tokyonichigo.co.jp

- Tốt nghiệp lớp 12.
- Những người muốn học tiếp lên đại học    hoặc trường nghề.
- Những người tốt nghiệp phổ thông trung    học dưới 23 tuổi.

- Những người đã tốt nghiệp trung cấp &     cao đẳng dưới 25 tuổi & đại học dưới 27 tuổi.
04 Trường Nhật ngữ               SENDAI

ĐC: Sendai Chuo Bldg2F-4F 4-7-22 Chuo, Aoba-ku, Sendai city, 980-0021Japan.
- ĐT : +81-22-266-8181.
- Fax: +81-22-266-8182.
- Email: sendai.ls@pep.ne.jp

- Website : http://www.sendai-lang.com

- Tốt nghiệp lớp 12.
- Những người muốn học tiếp lên đại học hoặc trường nghề.
- Những người tốt nghiệp phổ thông trung học dưới 23 tuổi.

- Những người đã tốt nghiệp trung cấp & cao đẳng dưới 25 tuổi & đại học dưới 27 tuổi.
05 Trường Nhật ngữ SYSTEM TOYO                 GAIGO

ĐC : 1-2-3, Higashi-Tabata, Kitaku,Tokyo 114-0013, Japan.
- ĐT : +81-3-3810-5490.
- Fax: +81-3-3810-5498
- Email: 123@systemtoyo.com
- Web: http://www.systemtoyo.com

- Tốt nghiệp lớp 12.
- Những người muốn học tiếp lên đại học hoặc trường nghề.
- Những người tốt nghiệp phổ thông trung học dưới 23 tuổi.

- Những người đã tốt nghiệp trung cấp & cao đẳng dưới 25 tuổi & đại học dưới 27 tuổi.

 

2. Các trường Đại học Nhật bản.

TT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
01    Trường đại học Điều       dưỡng Hokkaido 
        

ĐC: 664 -1, Akebonocho,  Kitami,    Hokkaido,  Japan.
- ĐT : (+81) -157 - 663 - 311.
- Fax: (+81) -3 - 3987 - 5973.
- Email: nyuushi@rchockkaido-cn.ac.jp

- Web: http://www.rchokkaido-cn.ac.jp

- Khoa phúc lợi xã hội.
- Khoa  Điều dưỡng.

02 Học viện kỹ thuật Thủ          đô Tokyo

  ĐC: 6-6, Asahigaoka,Hino City,Tokyo, Japan 191-
     0065.
 - ĐT : +81-42-585-8600
 - Email :info-tmit@tmit.ac.jp
 - Web: http://www.tmit-u.ac.jp/main/

- Cơ khí, điện, không gian vũ trụ, hệ thống sản xuất và thông tin, nhân chủng và tự nhiên.
- Khoa học quản lý.

- Khoa học máy tính.
03 Trường đại học Châu                 Á.

ĐC: Trường đại học Châu Á, Trung tâm Quốc tế 5-24-10, Sakai, Musashino-shi, Tokyo, 180-8629 Japan.

- ĐT : +81-422-36-3255
- Fax: +81-422-36-4869
- Email: kkcinfo@asia-u.ac.jp
- Web: http://www.asia-u.ac.jp

 

 

- Kinh tế.
- Luật.

- Quan hệ quốc tế.

- Môi trường.
- Quản lý kinh doanh.
- Nhân chủng học.

 

04    Trường đại học               Kokushikan

ĐC: 4-28-1, Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo 154-8515.
- ĐT: +81-3-5481-3206.

- Web: http://www.kokushikan.ac.jp

- Khoa học và kinh tế chính trị.
- Giáo dục thể chất.
-  Khoa Luật.

05 Trường đại học Meiji

ĐC: 2-1-1, Hodokubo, Hino, Tokyo 191 – 8506 Japan.
- ĐT: +81-42-591-5111.
- Email: nyushi@meisei-u.ac.jp
- Web: http://www.meisei-u.ac.jp

- Khoa Kinh tế.
- Khoa Quản trị kinh doanh.
- Thông tin Khoa học-Khoa học máy tính.
- Nhân chủng học.
- Ngôn ngữ.

06 Trường đại học Thiết kế và Mỹ thuật Tokyo

ĐC: Tokyo Zokei University 1556 Utsunuki-machi Hachiouji-shi,Tokyo 192-0992 Japan.
- ĐT : +81 (0)42 637 8111 
- Fax: +81 (0)42 637 8110
- Web: http://www.zokei.ac.jp

- Thiết kế đồ hoạ. Phim ảnh. Hoạt hình.
- Thiết kế kiến trúc bên trong.
- Thuật nhiếp ảnh.
- Thiết kế công nghiệp.
- Thiết kế may mặc.
- Dự án chịu lực.
- Đồ hoạ. Điêu khắc.

07      Trường đại học                 Kogakuin

ĐC: 1-24-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku,Tokyo 163-8677 Japan
- ĐT : +81-3-3340-0130
- Fax: +81-3-3340-5304
- Email: nyushi@kogakuin.ac.jp

- Web: http://www.kogakuin.ac.jp

- Kỹ sư cơ khí.
- Khoa học kỹ thuật vật liệu.
- Kỹ sư điện.

- Khoa Kiến trúc.

08

   Trường đại học                  Saitama

ĐC: Shimo-Okubo 255, Sakura-ku Saitama-shi, 338-8570 Japan.
- ĐT: +81-48-858-9624.
- Email: koho@gr.saitama-u.ac.jp
- Web: http://www.saitama-u.ac.jp

  Văn học & ngôn ngữ học. Thương mại. kinh tế, luật, quản lý, xã hội, giáo dục. Khoa học tự nhiên. Công nghệ thông tin, điện, điện tử, xây dựng. Y khoa. Điều dưỡng. Âm nhạc, mỹ thuật,…

09

    Trường đại học                  Shimane

ĐC: 1060 Nishikawatsu-cho, Matsue, Shimane 690-8504, Japan.
- ĐT: +81-852-32-6100.
- Email: wlb@med.shimane-u.ac.jp
- Web: http://www.shimane-u.ac.jp

  Văn học & ngôn ngữ học. Kinh tế, luật. Chính trị, giáo dục. Toán tin, tài nguyên, kiến trúc. Điện, điện tử, công nghệ thông tin, tài nguyên. Cơ khí. Y khoa, nha khoa. Điều dưỡng. Chăn nuôi. Cơ khí, xây dựng.

10

Trường đại học Sojo

ĐC: 4-22-1 Ikeda, Nishi, Kumamoto, Japan.
- ĐT : +81-96-326-3111
- Fax: +81-96-326-3000
- Email: bekka@ofc.sojo-u.ac.jp
- Web: http://www.sojo-u.ac.jp

  Điện, điện tử, công nghệ thông tin. Cơ khí, thiết bị y tế. Y khoa, dược. Điều dưỡng. Thực phẩm, mỹ thuật, âm nhạc. Văn hóa quốc tế, quan hệ quốc tế.

11

Trường đại học Sophia

ĐC: 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8554 Japan.
- ĐT : +81-3-3238-3167
- Fax: +81-3-3238-3262
- Email: jcu-0730@anesta.co.jp
- Web: http://www.sophia.ac.jp

  Ngôn ngữ, văn học. Toán tin, tài nguyên. Năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học. Điện, điện tử, công nghệ thông tin. Quản lý kinh doanh. Cơ khí. Y khoa, dược. Điều dưỡng.

12

Trường đại học Tokyo City

ĐC: 1-28-1 Tamazutsumi, Setagaya-ku, Tokyo 158-8557, Japan.
- ĐT : +81-3-5707-0104
- Fax: +81-3-5707-2211
- Email: nyushi@tcu.ac.jp
- Web: http://www.tcu.ac.jp

  Thông tin, truyền thông, du lịch. Kỹ thuật hàng không vũ trụ. Kiến trúc, xây dựng. Năng lượng nguyên tử. Điện, điện tử, công nghệ thông tin. Quản lý kinh doanh, cơ khí, thiết bị y tế. Công nghệ xử lý hình ảnh Điều dưỡng…

13

Trường đại học Tokyo Eiwa

ĐC: 32 Miho-cho yokohama, 226-0015 Kanagawa.
- ĐT: +81-45-922-5512
- Email: chukou@toyoeiwa.ac.jp
- Web: http://www.toyoeiwa.ac.jp

Văn hóa, văn học, tâm lý, tôn giáo. Kinh tế, luật. Xã hội học, giáo dục. Bồi dưỡng giáo viên. Điều dưỡng.

14

Trường đại học Miyazaki

ĐC: 1-1 Gakuen Kibanadai-nishi, Miyazaki 889-2192 Japan.
- ĐT : +81-985-58-859
- Fax: +81-985-58-7860
- Email: kokusai@of.miyazaki-u.ac.jp
- Web: http://www.of.miyazaki-u.ac.jp

  Văn hóa, văn học. Kinh tế, luật, chính trị, KHXH. Giáo dục. Xây dựng, điện & điện tử, công nghệ thông tin. Cơ khí, thiết bị y tế. Y khoa. Điều dưỡng, dinh dưỡng. Thực phẩm, mỹ thuật, âm nhạc. Khoa học nhân văn. Văn hóa quốc tế. Quan hệ quốc tế.

15

Trường đại học Toyama

ĐC: 3190 Gofuku-Toyama-ken-Toyama-shi, 930-0887, Japan.
- ĐT: +81-76-445-6011
- Email: incho-tym@umin.ac.jp
- Web: http://www.u-toyama.ac.jp

  Văn hóa, văn học, tâm lý. Kinh tế, luật, khoa học, chính trị.
Giáo dục: Giáo dục thể chất & khoa học sức khỏe.

16

Trường đại học Waseda

ĐC: 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8050 Japan.
- ĐT : +81-3-3204-9073
- Fax: +81-3-3204-9464
- Email: adm-iao@list.waseda.jp
- Web: http://www.waseda.jp

  Văn hóa, giáo dục, tâm lý, triết học. Kinh tế, quản lý. Xã hội học, giáo dục thể chất & bồi dưỡng sức khỏe. Toán tin, tài nguyên, kiến trúc, năng lượng nguyên tử. Điện, điện tử, công nghệ thông tin. Quản lý kinh doanh. Cơ khí, thiết bị y tế, công nghệ xử lý hình ảnh. Điều dưỡng, dinh dưỡng. Khoa học đời sống, mầm non, thủ công mỹ nghệ.

 

3. Các trường Cao đẳng Nhật bản:

TT

TÊN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

01

Trường Cao đẳng nữ sinh Kyoritsu.

ĐC: 2-2-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8437, Japan.
- ĐT: +81-3-3237-2789.
- Email: koryu@kyoritsu-wu.ac.jp
- Web: http://www.kyoritsu-wu.ac.jp

- Khoa học giáo dục & nhân văn.
- Sư phạm.

02

Trường Cao đẳng phụ nữ Shirayuri.

ĐC: 〒981-3107 Sendai Izumi-ku Honda town 6-1.
- ĐT: 022-372-3254.
- Email: nyushi@sendai-shirayuri.ac.jp
- Web: http://www.sendai-shirayuri.ac.jp

 

- Khoa học giáo dục & nhân văn.
- Sư phạm.

03

Trường Cao đẳng Kinh tế Tokyo.

ĐC : 1-7-34, Minami-cho, Kokubunji shi, Tokyo
185-8502, Japan. 
- ĐT:+81-(0)42-328-7728
- Web: http://www.tku.ac.jp

- Kinh tế.
- Quản trị Kinh doanh.
- Luật hiện đại.
- Nghiên cứu giao tiếp.

04

Trường Cao đẳng Dược Tokyo.

ĐC : 1432-1 Horinouchi, Hachioji, Tokyo 192-0392 Japan. 
- ĐT:+81-426-765-111
- Web: http://www.toyaku.ac.jp

- Dựơc học.
- Khoa học chăm sóc sức khoẻ.

05

Trường Cao đẳng nữ sinh Toita.

ĐC: 2-21-17, Shinba, Minato, Tokyo, Japan 105-0014.
- ĐT: 03-3452-4161.
- Web: http://www.mt.toita.ac.jp

- Khoa thiết kế thời trang, mỹ thuật và thủ công.
- Khoa dinh dưỡng, khoa học thực phẩm và nghệ thuật nấu ăn.
- Khoa văn hoá và giao tiếp quốc tế.

06

Trường Cao đẳng nữ sinh Soka.

ĐC: 1-1-6, Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 〒161-0033.
- ĐT: 03-5337-7001.
- Web: http://www.swc.s.soka.ac.jp

- Khoa học giáo dục & nhân văn.
- Khoa dinh dưỡng.

07

Trường Cao đẳng nghệ thuật làm đẹp Yamano.

ĐC: 〒192-0396 Hachioji, Tokyo Yarimizu 530.
- ĐT: 042-677-0111.
- Web: http://www.yamano.ac.jp

- Đẹp & Nghệ thuật.
- Vẻ đẹp và khoa học sức khoẻ.

08

Trường Cao đẳng phụ nữ Tokyo Jun feeling.

ĐC: 〒192-0011 Hachioji, Tokyo Cascade Mountains town 2-chome,600.
- ĐT: 042-692-0326.
- Email: nyushi@t-junshin.ac.jp
- Web: http://www.t-junshin.ac.jp

- Khoa thiết kế thời trang, mỹ thuật & thủ công.
- Khoa dinh dưỡng, khoa học thực phẩm và nghệ thuật nấu ăn.
- Khoa văn hóa và giao tiếp quốc tế.

09

Trường cao đẳng kỹ thuật Tokyo (thông tin/ thiết kế)

 

ĐC: Nakano-ku, Tokyo Nakano 6-21-16.
- ĐT: 03-3360-8824.
- Fax: 03-3360-8805.
- Web: http://www.tera-house.ac.jp

- Thông tin.
- Thiết kế thời trang.
- Nhân chủng học.
- Nhật ngữ & ngôn ngữ quốc tế.

10

Trường Cao đẳng Tokyo Fukushi

 

ĐC: 134-0088 Tokyo Nishi-kasai, Edogawa-ku, 5-10-32.
- ĐT: 03-5674-7256.
- Email: infoattotcw.ac.jp
- Web: http://www.tcw.ac.jp

- Khoa du lịch
- Khoa văn hoá phương đông.
- Khoa phiên dịch ngôn ngữ bằng tay.
- Khoa nghệ thuật (nhạc, khiêu vũ, gốm sứ ).
- Khoa xã hội.
- Khoa luật.

 

4. Các trường Nghề Nhật bản

TT

TÊN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

01

Trường dạy nghề hướng nghiệp trung tâm thông tin

ĐC: 〒352-0001 Saitama Prefecture Niiza Northeast 2-33-10.
- ĐT: 048-474-6651.
- Email: Cccattoccmc.Ac.jp
- Web: http://www.ccmc.ac.jp

- Thông tin học.
- Khoa học máy tính.

02

Trường kỹ thuật quốc tế Honda

ĐC: 〒589-00122-1937-1 tree of Osaka Sayama east Kumi.
- ĐT: 1072-366-9011.
- Web: http://www.hondacollege.ac.jp

 

- Kỹ thuật cơ khí máy móc.
- Sửa chữa cơ khí.

 

 

03

Trường hướng nghiệp Nakano trường kinh doanh (thông tin)

ĐC: 2-4-1, Kichijoji-minamicho, Musashino-si, Tokyo, 180-0003
- ĐT: 0422-48-2001; 0422-48-2057(English)
- Freedial : 0120-684-684
- Web: http://www.nakano.ac.jp

- Chuyên viên kinh doanh quốc tế.
- Quản lý thông tin kinh doanh.
- Quản lý kinh doanh.

04

Trường dạy nghề Japan Kogakuin Hachioji

ĐC: 5-23-22, nishhikamata,Ota-ku, Tokyo 144-8655, Japan.
- ĐT: 81-3-3732-8411.
- Email: cie@neec.ac.jp
- Web: http://www.neec.ac.jp

- Kỹ thuật.
- Dược.
- CNTT.

05

Trường dạy nghề thiết kế máy tính Nhật bản

ĐC: 〒144-8655 Tokyo, Ota-ku, 5-23-22, Nishikamata.
- ĐT: 03-3732-1111.
- Email: infoattoneec.ac.jp
- Web: http://www.neec.ac.jp

- Kỹ thuật máy tính.
- CNTT.

06

Trường mốt thời trang Tokyo.

ĐC: 1-7-3. Nishi-shinjyuku. Shinjyuku-ku. Tokyo.160-0023.
- ĐT : 03-3344-6000.
- Fax: 03-3344-0303.
- Web: http://www.mode.ac.jp

- Thiết kế thời trang.
- Kỹ thuật thời trang.
- Trang điểm.

07

Trường dạy nghề bảo dưỡng ô tô Nhật bản

ĐC: 〒193-0944 Hachioji, Tokyo town hall Address 2193.
- ĐT : 042-663-3211
- Fax: 042-663-3215
- Web: http://www.toyota-jaec.ac.jp

 

- Sửa chữa cơ khí.
- Cấu tạo ô tô.

08

Trường dạy nghề nấu ăn Tama

ĐC: 〒206-0011 Tama City, Tokyo, 4-20-3 Sekido.
- ĐT: 042-375-8215.
- Email: info@tamacho.ac.jp
- Web: http://www.tamacho.ac.jp

- Khoa học dinh dưỡng.
- Khoa thực phẩm và nghệ thuật nấu ăn.

09

Trường Otsuka Gakuen

 

ĐC: 〒169-0051 Tokyo, Shinjuku-ku, Nishi 2-1-27.

- ĐT : 03-6278-9361.
- Fax: 03-6681-2714.

- Email: info@otsukagakuin.ac.jp
- Web: http://www.otsukagakuin.ac.jp

- Nhuộm.
- May mặc.
- Thiết kế (trang web, nội thất, quần áo).

 

 

Cụ Vinh làm việc với Bác Hồ huyền thoại năm 1966

HĐQT liên doanh
Trung tâm tiếng Nhật HOA ANH ĐÀO

Vợ chồng Giám đốc
Tiến thăm núi Phú sỹ

Trụ sở Công ty HOA ANH ĐÀO
& trung tâm tiếng Nhật HOA ANH ĐÀO


Giám đốc Tiến với ông ARAKI Masamitsu
chủ tịch Trường TNG

Ông chủ tịch Trường Đại học TOKYO thăm Giám đốc Tiến tại nhà riêng T4/2014

Ông Chủ tịch
Hội Hữu nghị VN-NB tặng hoa Giám đốc Tiến

Liên hoan văn nghệ tại
Trung tâm tiếng Nhật HOA ANH ĐÀO

Ông Chủ tịch Đại học TOKYO
thăm lãnh đạo UBND TP.Hà nội.

Ông Chủ tịch Đại học TOKYO
thăm lãnh đạo UBND TP.Hà nội, T4/2014.

Hội thảo về Du học Điều dưỡng

Trên đỉnh núi Phú sỹ, T7/2014

Du lịch trên Hồ ASHI, T7/2014

Vợ chồng Giám đốc & HOA ANH ĐÀO

Vợ chồng chủ tịch Trường TOPA thăm VN.

Hướng về nước Mỹ!

Giám đốc Tiến thăm
Đại sứ quán Việt nam tại Nhật bản

Cùng ông chủ tịch trường SENDAI LS

Cùng ông chủ tịch trường O-HARA LS

Giám đốc Tiến bảo vệ luận án
Tiến sỹ-ĐHKTQD năm 1997

Chơi TDTT tại Trung tâm
Tiếng Nhật HOA ANH ĐÀO

Trung tâm Du học Nhật bản HOA ANH ĐÀO